Föreningens historia

Föreningen har sålt sina fastigheter, men här berättar vi lite om husets historia.

Folkets Hus-föreningen i Norrahammar bildades i november 1908 och i januari 1927 invigdes det ståtliga huset vid Egnahemsvägen 4.

Redan första månaden ägde 36 möten rum och månaden efter dubbelt så många.

Nu har huset funnits i över 95 år och även om samhället och föreningslivet förändrats otroligt mycket, är Folkets Hus fortfarande ett hus för alla.

Under de 96 åren har huset fyllts av besökare som sett bio, lyssnat till föreläsningar, konserter, teaterföreställningar, dansat till all slags musik, deltagit i möten hos fackföreningar, nykterhetsorganisationer, arbetarekommunen, kvinnoklubben, idrottsföreningar och mycket, mycket mer.

Det har också använts som medborgarhus ”där ärenden av allmänna samhällsärenden behandlades”.

Idag är Jönköpings kommun störst hyresgäst med fasta lokaler för hemtjänst och ett boende i annexet nedanför stora huset.

Nu har huset fått nya ägare och ett nytt kapitel i husets historia har inletts.