Billmans fresk

I Norrahammars Folkets Hus finns en magnifik väggmålning, en fresk till arbetets ära gjord av Torsten Billman (1909–1989). Det här är berättelsen om hur målningen kom till.

När Norrahammars Folkets Hus invigdes 1927 fanns ingen konstnärlig utsmyckning på väggarna. Föreningen var helt enkelt för fattig för att kunna köpa konst.

På 1940-talet bildade Folkets Hus-föreningen och ABF en konstfond, och några år senare började man leta efter en lämplig konstnär som kunde åta sig att smycka en eller flera väggar i huset.

Efter rekommendationer från Nationalmuseum anlitade Folkets Hus-föreningen Torsten Billman från Kullavik i norra Halland. Torsten Billman var intresserad av motiv med arbetare och industri. Han hade uppmärksammats för en monumentalmålning i Nya sjömanshemmet i Göteborg och vann 1945 Nationalmuseums tävling om bästa förslag till väggmålning i ett Folkets hus.

1948 började han på allvar att arbeta med fresken i Norrahammar. Han besökte bruket och skickade ett förslag till styrelsen på motiv och hur det ska målas på den långa väggen i den lilla salen.

I slutet av maj 1949 kom Torsten Billman och den italienske stuckatören Antonio Piovesana äntligen till Folkets hus. De hade med sig stora kartonger där Billman under vintern hade målat sitt motiv. Billman och Piovesana bodde i Folkets hus och arbetade sida vid sida under två intensiva sommarmånader. Den 3 augusti var de klara och den 3 september invigdes fresken.

Al fresco

Tekniken al fresco utvecklades under romersk medeltid och italiensk renässans och innebär att konstnären arbetar tillsammans med en stuckatör. Stuckatören lägger på finputs och konstnären målar på den våta ytan en bit i taget så att färgen och putsen brinner ihop. Om konstnären ville göra ändringar måste putsen knackas bort och ersättas av ny.

I skuggan av berg och bruk

I den vänstra delen av målningen sitter en gammal bergsman tillsammans med några barn. Det ser ut som om de lyssnar på en berättelse. Bakom dem en masugn och det svarta Taberg. Strax till höger sträcker sig de kala grenarna på en torrfura upp mot himmelen alldeles intill en kraftledningsstolpe.

Överst på sidan visar mittpartiet som utgörs av en intensiv scen inifrån gjuteriet. Rök och eld, tunga gjutformar och starka män med stora händer. På ena sidan reser sig en tegelskorsten och på den andra en gigantisk arbetare med skyddsmask. Armarna i kors och sotsvarta hål för ögonen.

Arbetsdagen är slut. Trötta män och kvinnor på rad på väg hem.