Ny ägare till fastigheten folkets hus

Föreningen Folkets Hus har sålt sina fastigheter vid Egnahemsvägen 4 och Hammarvägen 50.
Vill du boka lokal? Ring Raid på 070-714 89 26.